Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 944/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I OSK 1046/09 - Wyrok NSA z 2010-01-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego