Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 845/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej