Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OSK 1468/08 - Wyrok NSA z 2009-03-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 551/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku oku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 1339/08 - Wyrok NSA z 2009-04-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. D. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 389/04

I OSK 492/09 - Wyrok NSA z 2009-10-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. D. na niewykonanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 10/08 1. uchyla zaskarżony wyrok i

II SAB/Wa 289/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku , o udostepnienie informacji publicznej

II SA/Wa 705/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 772/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej