Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Rz 1195/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-20

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od listopada 2000 r. do czerwca 2007 r.

I SA/Rz 931/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-01-26

Wniosek o przyznanie jej wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, za okres od maja 2009 r. do kwietnia 2011 r., ubezpieczenie zdrowotne za okres od czerwca 2010 r. do marca 2011 r., Fundusz Pracy za okres od maja

I SA/Rz 75/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-17

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych za poszczególne miesiące w latach 2000

I SA/Rz 45/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-03-16

skarg A. L. na decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za poszczególne okresy lat 2009

I SA/Rz 449/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za poszczególne okresy lat 2006

I SA/Rz 537/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie prawa do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku