Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GZ 134/06 - Postanowienie NSA z 2007-11-22

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikająca z grzywny

II GZ 106/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-11

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , Nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego ...

V SA/Wa 914/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione;

V SA/Wa 1005/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej z tytułu grzywny nałożonej mandatem karnym

V SAB/Wa 7/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

V SA/Wa 2287/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy odroczenia spłaty należności pieniężnej z tytułu grzywny nałożonej mandatem karnym