Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 134/06 - Postanowienie NSA z 2008-04-22

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikająca z grzywny

II GZ 134/06 - Postanowienie NSA z 2008-09-09

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikającą z grzywny

V SAB/Wa 7/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

V SA/Wa 355/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej z tytułu grzywien nałożonych mandatami karnymi

V SA/Wa 747/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej z tytułu grzywien nałożonych mandatami karnymi

V SA/Wa 924/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej z tytułu grzywny nałożonej mandatem karnym

V SA/Wa 1272/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uznania zarzutu zgłoszonego w postępowaniu egzekucyjnym za bezzasadny;

V SA/Wa 2814/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-18

Skarga A.B. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej z tytułu grzywny nałożonej mandatem karnym

II GZ 319/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutu zgłoszonego w postępowaniu egzekucyjnym