Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SAB/Wa 7/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

V SA/Wa 355/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej z tytułu grzywien nałożonych mandatami karnymi