Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 859/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. w przedmiocie zwrotu części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

V SA/Wa 1184/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutu zgłoszonego w postępowaniu egzekucyjnym;

V SA/Wa 3089/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej z tytułu grzywien nałożonych mandatami karnymi

V SA/Wa 278/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione

V SA/Wa 2843/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania zgodnie z właściwością wniosku o umorzenie należności pieniężnej z tytułu grzywny nałożonej mandatem karnym

V SA/Wa 1128/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu pisma do którego rozpoznania właściwy jest sąd powszechny

V SA/Wa 3089/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej z tytułu grzywien nałożonych mandatami karnymi;

V SA/Wa 355/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej z tytułu grzywny nałożonej mandatem karnym

V SA/Wa 1393/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej z tytułu grzywny nałożonej mandatem karnym