Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 1145/19 - Wyrok NSA z 2019-09-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem