Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 134/06 - Postanowienie NSA z 2007-11-22

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikająca z grzywny

II GSK 1211/11 - Wyrok NSA z 2012-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywien nałożonych mandatami karnymi i kredytowymi

II GZ 106/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-11

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , Nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego ...

V SA/Wa 101/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o uchylenie mandatu karnego kredytowanego;

V SA/Wa 1930/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dotacji celowej;

V SA/Wa 2216/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej z tytułu grzywny nałożonej mandatem karnym.

II GSK 811/10 - Wyrok NSA z 2011-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o uchylenie mandatu karnego kredytowanego

V SA/Wa 515/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu pisma zawierającego wniosek o uchylenie mandatu kredytowanego

II GZ 449/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności tytułu grzywny nałożonej mandatem karnym

II GZ 134/06 - Postanowienie NSA z 2008-04-22

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikająca z grzywny
1   Następne >   +2   5