Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I GZ 471/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. , znak [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

I GZ 472/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu do budżetu miasta i gminy

I GZ 10/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Radomiu nr [...] w przedmiocie uchylenia zaskarżonej decyzji i określenia kwoty zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

I SA/Gl 1125/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I GW 14/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia pozostałej do spłaty należności wynikającej z umowy o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków PFRON

I GZ 497/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Zażalenie na zarządzenie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie nr [...] przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną

I GSK 3241/18 - Wyrok NSA z 2019-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu miasta