Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Łd 1046/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Stowarzyszenia Ax. w U. w przedmiocie nieuwzględnienia protestu po ponownej weryfikacji oceny operacji

III SA/Łd 976/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalnej projektu złożonego w ramach konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] na lata 2014

III SA/Łd 907/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-27

Sprawa ze skargi A. B. na informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Ł. w przedmiocie nieuwzględnienia protestu wniesionego od etapu oceny merytorycznej projektu

III SA/Łd 577/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-08

Skarga A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na informację Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Ł. w przedmiocie nieuwzględnienia protestu wniesionego od etapu oceny formalnej projektu

III SA/Łd 273/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2015 rok

III SA/Łd 172/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu programu rolnośrodowiskowego