Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Rz 453/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-11

Sprawa ze skargi P.K. na informację zawartą w piśmie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: 'Elektroniczna platforma wymiany danych B2B usprawniająca procesy biznesowe' z budżetu Unii Europejskiej

I SA/Rz 132/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-03-20

Sprawa ze skargi I. P. na informację 'A' w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia protestu skarżącej od oceny projektu 'Odnowienie, zachowanie i oznakowanie lokalnego dziedzictwa w postaci przydrożnych kapliczek i krzyży w O. poprzez innowacyjne zastosowanie skanowania 3 D i wirtualnej rzeczywistości'

I SA/Rz 175/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie 'A' w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie projektu