Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GZ 1311/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 2945/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie zobowiązania do zwrotu środków z tytułu naliczenia odsetek postanowienia: sprostować oczywistą omyłkę w sentencji wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 2945/16 w ten sposób, że w miejsce 'Ministra Rozwoju i Finansów' wpisać 'Ministra Rozwoju'.

II GZ 907/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-15

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 1615/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w sprawie P. [...] Sp. z o.o. w likwidacji w imieniu której skargę wniósł M. N. na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zwrotu dofinansowania ze środków unijnych

V SA/Wa 1978/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju (obecnie: Ministra Rozwoju i Finansów) w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu:

V SA/Wa 1307/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju (obecnie Ministra Rozwoju i Finansów) w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 643/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty części dofinansowania na realizację projektu z udziałem środków unijnych:

V SA/Wa 839/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania

V SA/Wa 2427/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju (obecnie Ministra Rozwoju i Finansów) w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 1126/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu
1   Następne >   +2   4