Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 2409/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi '[...]' Sp. z o.o. w B. T. na informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej