Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 1739/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;

V SA/Wa 1610/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

V SA/Wa 289/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;

V SA/Wa 593/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-28

Sprawa ze skargi F. w W. na informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

V SA/Wa 1420/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-09

Wniosek w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

V SA/Wa 1543/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;

V SA/Wa 1780/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

II GSK 2409/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi '[...]' Sp. z o.o. w B. T. na informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1199/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

II GSK 900/10 - Wyrok NSA z 2010-08-31

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
1   Następne >   +2   4