Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SAB/Kr 22/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w przedmiocie niewydania decyzji o wyłączeniu Starosty Tatrzańskiego

II SAB/Wa 743/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 116/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-04

Sprawa ze skargi L. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie stosowania przepisów

I OSK 1770/18 - Wyrok NSA z 2019-12-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Wa 44/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OSK 1615/18 - Wyrok NSA z 2019-11-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 661/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z 30 października 2017 r. o odmowie wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 164/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 357/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-10

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie przyznania świadczeń odszkodowawczych

II SAB/Wa 198/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   2