Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 661/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z 30 października 2017 r. o odmowie wyłączenia stosowania przepisów