Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Gl 71/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

II SAB/Wr 25/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-08-06

Skarga A. D. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Go 155/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy

II OSK 2269/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niedoręczenia decyzji

III SAB/Gl 148/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudnienia cudzoziemców

III SAB/Gl 73/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

III SAB/Gl 72/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

II OSK 1119/19 - Wyrok NSA z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Małopolskiego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie paszportu

VI SAB/Wa 55/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania zażalenia

II SAB/Wr 19/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych
1   Następne >   2