Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Rz 19/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi Wójta Gminy [.] na przewlekłe prowadzenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [.] postępowania odwoławczego w sprawie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości -

II SAB/Rz 51/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-08-31

Skarga ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie kontroli robót budowlanych

I SAB/Rz 13/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-01

Sprawa ze skargi A. sp. z o.o. sp. komandytowa w K. na przewlekłość postępowania Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie przewlekłości prowadzenia postepowania w postępowaniu odwoławczym

II SAB/Rz 80/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-11-13

Sprawa ze skargi P.D. na przewlekłe prowadzenie przez Prezesa Sądu Rejonowego postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej w sprawie o sygn. akt [...] -