Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 273/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-24

Sprawa ze skargi D. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie stosowania przepisów

II SAB/Wa 180/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

Sprawa ze skargi I. K. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozpoznaniu wniosku z [...] marca 2018 r. o wyłączenie stosowania przepisów ustawy 1. stwierdza, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. wymierza Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset ...