Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I OSK 3017/18 - Wyrok NSA z 2020-02-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 558/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-14

Sprawa ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] września 2017 r. o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 174/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-17

Sprawa ze skargi A. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SAB/Wa 51/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-23

Sprawa ze skargi K. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku

II SAB/Wa 752/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

Sprawa ze skargi M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SAB/Wa 690/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

Sprawa ze skargi S. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy o wyłączenie stosowania przepisów

II SAB/Wa 120/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-20

Sprawa ze skargi J. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku

II SAB/Wa 168/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-19

Sprawa ze skargi B.N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SAB/Wa 682/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

Sprawa ze skargi P. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 815/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-20

Sprawa ze skargi S.W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wyłączenia stosowania przepisów prawa
1   Następne >   2