Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 891/09 - Wyrok NSA z 2010-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia utraty statusu zakładu pracy chronionej

VI SA/Wa 768/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie utraty statusu zakładu pracy chronionej

III SA/Gl 391/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie kary pieniężnej