Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FZ 571/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-17

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr ... w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r.

III SA/Gl 1752/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług