Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Sz 464/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Wr 76/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

IV SA/Gl 1471/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Bk 1038/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie nakazu obniżenia poziomu hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy

IV SA/Gl 333/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Po 769/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej;

III SA/Łd 606/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej

II SA/Sz 118/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi J. P. na kartę informacyjną leczenia klinicznego wydaną przez Klinikę Chorób Zawodowych i Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w dniu [...] r.

IV SA/Gl 662/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Bd 155/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   +5   11