Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SAB/Łd 5/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. w przedmiocie niedoręczenia decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.