Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Gd 508/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-19

skarg 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. na decyzje [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie harmonogramu pobierania próbek wody do badań

III SA/Gd 550/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej