Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

III SA/Gd 54/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu i wycofania z obrotu produktów oraz orzeczenia o ich zniszczeniu na koszt strony postępowania

III SA/Gd 123/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 202/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżona decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr [...].

III SA/Gd 492/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 835/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie wycofania z obrotu i zatrzymania produktu

III SA/Gd 248/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 184/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 79/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym

III SA/Gd 679/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 347/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   +5   +10   19