Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Ke 217/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Lekarza Weterynarii w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności nadzorowanej i skreślenie z rejestru powiatowego lekarza weterynarii

II SA/Bd 588/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie dopuszczenia do prowadzenia działalności w zakresie produkcji z udziałem mięsa surowego

II SA/Rz 368/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie unieważnienia licencji kierowcy