Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Sz 62/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-05-20

Skarga 'A' Spółki z o.o. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

I SA/Sz 475/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego