Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wr 452/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w K. G. na indywidualną interpretację prawa podatkowego Burmistrza W. z dnia [...] r. Nr [...] w zakresie podatku rolnego,

I SA/Bd 809/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Bd 43/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Bd 1059/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

I SA/Ol 213/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-05-29

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Zarządu Związku Gmin w przedmiocie gospodarowania odpadami komunalnymi

I SA/Bd 277/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

I SA/Bd 279/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-29

Sprawa ze skargi G. R. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

II FSK 2353/15 - Wyrok NSA z 2017-09-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Z. 'I.' S.A. z siedzibą w G. na interpretację Prezydenta Miasta Gliwice nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości

I SA/Bd 166/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów (obecnie: Szef Krajowej Administracji Skarbowej ) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej.

I SA/Bd 251/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów (obecnie: Szef Krajowej Administracji Skarbowej) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.
1   Następne >   +2   +5   +10   15