Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X
  • Symbol 6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania X

I SA/Po 469/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Op 31/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Po 306/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 1138/13 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Gl 453/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-27

Sprawa ze skargi A. K. na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 2573/10 - Wyrok NSA z 2012-07-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

II FSK 1349/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 924/12 - Wyrok NSA z 2014-03-21

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 769/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy) w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osó...

II FSK 1786/14 - Wyrok NSA z 2015-05-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi B. [...] 'S.' S.A. z siedzibą w L. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego z upoważnienia Ministra Finansów nr IPTPB1/415-162/12-10/13-S/MAP w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
1   Następne >   +2   +5   +10   100