Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X
  • Symbol 6117 Ulgi płatnicze ( umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.) X

I SA/Ol 67/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-04-17

Sprawa ze skargi spółki A na interpretację indywidualna Burmistrza Miasta w przedmiocie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

I SA/Go 861/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-07

Wniosek w przedmiocie rozłożenia na raty spłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok postanowił:

I SA/Po 520/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

III SA/Wa 561/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia dotyczącego ulgi meldunkowej

II FSK 3139/13 - Wyrok NSA z 2016-02-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych

I SA/Po 708/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-15

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie zwolnień w podatku od nieruchomości.