Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 1110/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu samowolnego użytkowania

II OSK 2600/10 - Wyrok NSA z 2012-03-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie kary z tytułu odstępstwa od projektu budowlanego

VII SA/Wa 517/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-30

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia kary za odstępstwa od projektu budowlanego

II SA/Bd 1584/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania części budynku

VII SA/Wa 603/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zwłokę w wydaniu decyzji

VII SA/Wa 567/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Kr 253/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-03

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wymierzenia grzywny za przystąpienie do użytkowania bez zawiadomienia

II SA/Po 971/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego

VII SA/Wa 1237/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

VII SA/Wa 1863/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania
1   Następne >   +2   4