Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 154/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie nałożenia kary porządkowej za niedopełnienie obowiązku osobistego stawienia się na wezwanie organu

II FSK 1452/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-01

Wniosek w przedmiocie dopuszczenia do postępowania w charakterze uczestnika w sprawie ze skarg kasacyjnych K. L. i Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary porządkowej

II FSK 2870/11 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania

I SA/Kr 835/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie nałożenia kary porządkowej,

I SA/Po 306/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie kary porządkowej

II FSK 2172/10 - Wyrok NSA z 2012-05-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

V SA/Wa 1773/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie nałożenia kary porządkowej

II FSK 131/11 - Wyrok NSA z 2012-07-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie kary porządkowej

III SA/Wa 3824/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie nałożenia kary porządkowej

II FSK 2449/12 - Wyrok NSA z 2014-10-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w przedmiocie nałożenia kary porządkowej
1   Następne >   +2   +5   10