Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Wa 2623/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1054/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 808/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 275/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 3245/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozowju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1004/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 876/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

IV SA/Wa 1982/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 656/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

IV SA/Wa 2183/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   2