Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Gd 606/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Policji w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej

II SA/Sz 211/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-06-03

Sprawa ze skargi W. Z. na orzeczenie Komendanta Policji w S. w przedmiocie kary dyscyplinarnej ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku

II SA/Op 575/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o czasie pracy kierowców