Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 1394/17 - Wyrok NSA z 2018-01-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1301/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1103/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 3130/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 2915/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej