Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Wa 1054/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej