Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2923/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zarachowania wpłaty uiszczonej tytułem kary pieniężnej za wydanie decyzji po terminie

IV SA/Wa 2934/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zarachowania wpłaty uiszczonej tytułem kary pieniężnej za wydanie decyzji po terminie