Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

I FSK 1895/17 - Wyrok NSA z 2020-08-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za luty 2012 r.