Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I OSK 764/08 - Wyrok NSA z 2009-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 1269/10 - Wyrok NSA z 2011-07-06

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenie nabycia przez gminę z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości