Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

I SA/Ol 592/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2012

I SA/Ol 240/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2007

I SA/Ol 716/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2002

I SA/Ol 241/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010

I SA/Ol 473/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2011r.