Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Kolejnictwo X
  • Skarżony

II SA 136/95 - Postanowienie NSA z 1995-02-06

skargę Krzysztofa W. na decyzję Dyrektora Generalnego PKP w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy.