Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

VII SA/Wa 984/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VII SA/Wa 2668/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących obowiązku zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego i nakazanie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

VII SA/Wa 2609/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie stwierdzenia stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym i nakazanie usunięcia nieprawidłowości

VII SA/Wa 2580/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1281/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie wyłączenia z eksploatacji lokomotywy z jednoosobową załogą trakcyjną

II SA/Go 39/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

VII SA/Wa 967/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej

VII SA/Wa 2581/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Lu 751/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi[...] P. L. K. S.A. z siedzibą w W. na decyzję L. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie realizacji obowiązku wynikającego z przepisów przeciwpożarowych zapewnienia pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowej

VII SA/Wa 1542/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej
1   Następne >   +2   +5   9