Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

I OSK 1766/14 - Wyrok NSA z 2016-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

II SA/Kr 1578/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekazania w użytkowanie wieczyste działki