Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

II SA/Po 422/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomości

IV SA/Po 497/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie umorzenia postępowania o ustalenie odszkodowania za nieruchomość wchodzącą w skład linii kolejowej

IV SA/Po 944/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Po 421/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy udzielenia odszkodowania za nieruchomości;

IV SA/Po 539/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za działkę będącą własnością Skarbu Państwa

II SA/Gl 561/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod linię kolejową

IV SA/Wa 243/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SA/Rz 318/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II SA/Gl 688/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za grunt wchodzący w skład linii kolejowych