Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 1388/07 - Wyrok NSA z 2008-11-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu

SA/Rz 200/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę