Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 2080/11 - Wyrok NSA z 2013-05-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

III SA 117/94 - Wyrok NSA z 1994-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych

III SA 461/94 - Wyrok NSA z 1994-12-09

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie przewiduje dla kombatantów ulg podatkowych.~Przewidziana w art. 20 ust. 4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ulga w opłatach rejestracyjnych nie jest ulgą w podatku od środków transportowych.