Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OSK 1390/09 - Wyrok NSA z 2009-11-10

Sprawa ze skargi kasacyjnej E. K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. K. na niewykonanie przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt V SA/Wa 1724/07 wraz z wnioskiem o wymierzenie organowi grzywny